אנחנו רשת שקוריה מתפתלים נארגים זה בזה, משתרגים. מקלעת עדינה של חוטים שתי וערב. וקורה לפעמים שמישהו הופך את הבגד מבפנים החוצה. אנחנו מִ טַּ לְ טְ לִ י ם וכל הדברים האבודים שהנחנו בכיסים למשמרת ומזמן שכחנו טעמם- נושרים אז לידינו ברוך.