החנקתי דמעה. פשוטת אברים חיוורת רופסת-- קברתיה בקבר אחים של דמעות שהלכו לעולם שכולו רטוב.