שיר של לאה גולדברג, שנתקלתי בו עכשיו, בשיטוטיי בספר שיריה.. כמה הרבה אפשר להגיד בכל כך מעט.. אין לך זכות חנינה בעולם. הכל הוכרע. חלומותייך טובעים בים ואת אומרת שירה.