על מדרכה אי שם בלילה סתמי נתקפת פתאום בחסר כזה ומשהו נבנה בי מתוכו ומשהו בי רן וכמֵהַ אני יודעת, כוכבים יוסיפו עוד ליפול איתי ביחד ואת החֵסֶר ממלא הגעגוע.