שמעתי אומרים ש"כמעט זה מעט". מה הם יודעים? כמעט זה כל כך הרבה. בטווח הזה, שבין כן ולא, שבין אסור ומותר, שבין בפנים ובחוץ, שבין גוף ונפש--- בכמעט הזה, יש בו הכל. כמעט..