בלי לעוג עוגה ובלי לעמוד בתוכה. קיפלתי את כנפיי שלא ימוקו. שמיים שחורים וטיפות על זגוגית המשקפיים והעולם ואני מתקרצפים בהבעה של עונג כלבלבי בל יתואר. וראשי נמלא טל ליבי רסיסי לילה רָ טוב.