החורף משתולל, כמו להוכיח שהוא יכול. בהתרפסות של ילד מגיח במעטה לבן ועם חיוך ממיס, חוצה גבולות. הרוח מייללת בחוץ אבל בפנים כבר נובט לי אביב. משהו טוב קורה לי, עוד לא יודעת מה— זה לא משנה. העיקר שקורה.