את הצבעוני שקיבלנו סגור בעציץ פלסטיק (דמוי חרס) קטן

וגידלנו בבית מוגף שישה חודשים

ליוינו ביום שישי שעבר ליומו הראשון בגן.

 

(לפני שנפתח לא ידענו מה יהיה צבעו--

עכשיו זה כל כך ברור

וכל כך צהוב

ומי יכול היה לחשוב אחרת).

 

עכשיו כולם כבר יודעים

וכבר סוף החורף סוף עונה וסוף סוף טוב

הדלת פתוחה

צהוב.