בוץ משוכלל

בספירלת החיים, חורט תחושות, בלי לדעת למה...

עלות השחר

אותיות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה