בוץ משוכלל

בספירלת החיים, חורט תחושות, בלי לדעת למה...

צר המקום

דיו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה