בוץ משוכלל

בספירלת החיים, חורט תחושות, בלי לדעת למה...

גבר בקופסת ילד

מחשבות זרות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה