בוץ משוכלל

בספירלת החיים, חורט תחושות, בלי לדעת למה...

גבר בקופסת ילד

שתיקתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה