בוץ משוכלל

בספירלת החיים, חורט תחושות, בלי לדעת למה...

נכבש בעיניה

המלחמה באה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה