ודומה כי חיי (לאחרונה), כמו כתובים על נייר. בכתב רצוף שורות שורות של מטאפורות. ואני? קוראת, מחפשת שם בפנים את חיי. היא טובה מאוד, המשוררת הזאת. ואיפה את?