ותמיד בסופו של דבר תסתלק החמה מראשי האילנות והחשכה היורדת, ובאורח פלא מגלגלת אור גדול, תמצא אותנו-- עדר של ילדים אבודים לפעמים, נעמדים בתור לקבל מנה של נשמה יתרה. ותמיד בסופו של דבר תגיע שבת ותאסוף אותנו אל חיקה, כל אחד מהמקום שהגיע עדָיו בששת ימי המעשה-- להבדיל בין קודש לחול.