*מתקרבת *

בת 20.

מידת חסידוּת

לקראת כלה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה