*מתקרבת *

בת 20.

ללא כותרת, בינתיים.

ערב שבת.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה