*מתקרבת *

בת 20.

לילה בלי כוכב.

בקצה תהום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה