*מתקרבת *

בת 20.

כל משבריך וגליך

מים עד נפש.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה