פיזרתי עצמי רסיסים רסיסים וחילקתי שי לכל מי שאהבתי. חלק אחר ושונה ממני מצוי בידיו של כל אהוב וכל אחד מהם מכיר בי את החלק שאצלו. מי יבוא ויחבר אותי מחדש? מי יבוא ויכיר אותי בחתיכה אחת?