ועם הולדת היום נולדתי גם אני ועד עצם בשר דם ורוח היום נשבעו סרה השנים ותעתעו ונתהפכו מעטן ומעטי נולדתי בצירים נפלתי על דף גורר בחריקה שיניים טוחנות ורוח גדול וחזק מפרק ומשבר עברה ותטהרם עד עצם בשר דם ורוח היום זורמים בנחל ימי טו"ב כ"א אב ה'תשס"ג