מ פ

בראשית בראתי את השמיים והארץ? -לא, טעות בזיהוי.

מלאך שחור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה