בעזרתו. לראות פרפר נמוג אל האור, טובל כנף בשובל זֹהר חיוור. לראות מִזהב ערפל מתפזר ברשתית עד קצות ופרפר רווה-חיות כשיכור מסתחרר. ולזכור- כזאת היתה דמותי בעומדי לפניו.