הלך רוח

אוהב את הכנות. שונא את הציניות. אוהב את השפה שלנו.

זרעי קיץ

זכרון נעמי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה