הלך רוח

אוהב את הכנות. שונא את הציניות. אוהב את השפה שלנו.

בין הבתרים

חום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה