הלך רוח

אוהב את הכנות. שונא את הציניות. אוהב את השפה שלנו.

דמעות בליל חורבן

נׁשֵא עלֻמתו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה