הלך רוח

אוהב את הכנות. שונא את הציניות. אוהב את השפה שלנו.

כור ההיתוך הגרעיני

חלל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה