בע"ה.

מתדגדג מציציות ראשך

אני אורג את האהבה

על מצע הלילה השחור

מעט פנינים בוהקות

באפלולית חיי

עיתים הנול מופנה כלפי

ופוצע

שאלי את האחרות

דמי המשכר

האהבה מריחה דם טרי

לב פעור

עוד מעט ויאָמר

כי טרוף טֹרפתי.