בעזרת ה'. אני מתעורר מחלום מתוק מתפכח מהר מדי ומתבהל ויודע שידי הטמאות שטרם נטלו את עצמם בידיים לא יגעו לעולם בידייך המנודות בשלמותן גם ידוע לי שידייך דורשות אל המגע וידי מתעקצצות, יוצאות אליך אך, לא אתנם (שיבואו) לנגע לבל תהיי לי לעד למנותקת אני קם ופוסע צעד אחר צעד... והשדים צוחקים לי והרוחות הרעות והלילין צווחים דואט מאיזה פס-קול של סיוט ...אל הנטלה אל תטלה ממני עודה בי (נשמתי).