בע"ה. עם הזריחה חיוכו המקסים של הירח נמחק ולבינו החריש עם שחר אדום הוא נשרף ולילנו השחיר היאיר עוד היאיר? אפל יהיה הלילה הבא שיבוא כמסך הפחם העולה מכבשן הירח הבא יציץ בפה ממורמר על החושך שהספיק לפשוט מעילו על הארץ בזמן שישן היאיר ויסיר את מסך העשן? (עוד שבוע-שבועיים נשב על המדרכה מתחת לפנס הירח המאיר ונשיר).