בע"ה.

הלכתי לים, קיוותי

ששם אראך,

אך

הגלים היו רגועים.

ידעתי

משפל כזה, לא תסער הרוח

ולא יכו הגלים

בלבי

הבטתי בשמש

היא כמובן, החלה לשקוע

גם סיכויי

אך, עדיין קיוותי

בגבה הגלים, ברוח ערב

ברום לבי משיר ערשֹ

שאמצא

שערה מראשך

לסימן

טרם תבוא סערה בלב ים.

אם אראה, בחוף זה הגאות

לבי שלי יהמה על סיפיו

ואדע

את קרבה.