בע"ה.

הקֹר יחדור

השלג ישוב ויכפֹר

בקיומו

של חֹם האדמה

האת תשוב לחפור אחר

איזו לִיבּה

מבעד לשקיפות הקרח.

אולי, דווקא הגשם

הממתיק לשד

יודע איך

לחדור...

...הקור יבוא

יומו     יבוא

הקור

לחדול.