בע"ה.

אני רודף אחרייך

על סוס

בקרוסלה

וככל שאני מתקדם

המרחק מתעצם

שולחת חיוך מבויש

בין גומות

חינך

מנצנץ אלי

מבין עמודים

פילים, דובים וטווסים

רק חיוכך

זדוני

הוא

למשוך

שערך השחור

מתבדר

כלהק עורבים

מתבדחים

וקורעים את נוצת

חלומי

לא!!!

אל תלכי

סוסך יוצא לחופשי

אל האחו, אל העמק

ואני סחור חור

חר וניחר גרוני

וראשי

דלת ראשי עלי

כגוֹלֶל

מניפה

בה כיסית

את פניך

לא

אראה

עוד.