בע"ה.

מה החללים רצו יותר מכל?

שנמלא את חללם

ולא נעמיק את תהומם

אולי רצו שנצליל אותו

בצליל מהדהד של המיה

אנחנו רק מעצימים אותו

כל אביב-בקיצו

בצפור הצפירה המה יעלו בזכרון

לפני מי שנתנם לבוא ולקחם מפה

נגד מסך דמעותינו