בע"ה.

דעי, זה כואב.

 

הנה אנוכי עומד

בין בתרי

ממתין שתבואי

לחתום את הברית

ואימה גדולה נופלת עלי

וחשכה

(הבדידות, הקנאה, התאווה)

זה שנים שכואב לי בצלע

את יודעת

את הציפור לא ביתרתי

היא שלוחה מאתי, לתור אחר

עלה הזית שנפלט מפיה

במקומו, שמתי דרישת-שלום קדושה

היא לי שליח נאמן

קבליה

טבולה במים חיים.