קטנה -

-

*

כאב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה