קטנה -

-

מקום של נחת

אבידה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה