קטנה -

-

היינו כחולמים

שברים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה