קטנה -

-

אבידה

מקום של נחת

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה