קטנה -

-

היינו כחולמים

לנטוש

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה