קטנה -

-

אהבה אסורה

אבידה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה