הידיים שלי רוצות כמו כנפיים
אבל כנפיים לא אוחזות
אני אומר להן
כנפיים מגיעות, הן משיבות,
כמו ידי משה אל על
כמו עלים נעים בזרם רוח
חופשיות
 
ידי הנשלחות כבדות מהינשא
נכוות מהשייך אל האחר
באין מוצא מנוח
מחבקות הן את צידי גופי
מבקשות מקלט מהעולם
 
אני נשכב על עשב רך
ומשלח אותן אל העשבים
מכּן והלאה
(בנתיבי הנמלים).