בע"ה. בערפילי הלילה נרקמות המילים ממחשבות מעופפות ומטללים קורץ ירח, שיניו לבנות ועושה לי עיני כוכבים ובנשיקה חרישית ובהמתקת סוד שולח לי הלילה מתנה ממרומים שירים.