בע"ה. השתיקה כהד הרים וקולה נשמע עד מצלול ימים הנקישה מנערת שתיקה רדומה מעץ חלול ודוקא כשדממה בפנים באה הרוח ושורקת את שתיקת האטמוספירה איך נשמעת השתיקה? הס ושמע! שתיקה היא שפתם של האוהבים שירת העשבים גם בין פרח לפרפר ישנה שתיקה מתוקה ורק קולי אינו נשמע לנפש אהובה שטה שתיקתי במרחבי ההויה ומחפשת מענה.