אפוף קדושה מעיין בכל המילים הקטנות מחשב חשבונו של עולם שהוא כלל לא מכיר מדקדק עד היכן שיד- מוחו מגעת שעות, ספון בצילה דמהימנותא ובצאתו מסונוור מצטנף במעִלו מפני הרוח המשתובבת שבחוץ צועד בצעד גס טומן ראשו בכותל ומן שמייא פולטת בת- קול צווחה מי ביקש זאת ממך- רמוס חצרי?!