בע"ה.

משני עברי הגדר

חיילים לבנים

עמדה נערה וצועקת

"אל תִּר(א)וּנִי שאני שחרחורת"

"אלך עד סוף הדרך ולא אפחד

גם בשביל הצר

גם אם הדרך ארוכה"

"אל תעצרוני... לא תוכלו לכבות את האהבה!"

מולה עמד חייל לְבַן-

פָּנִים

אל פנים

דיבר העם הזה

מתוך החושך והעירפול.