בעזרת ה'. כל מחשבתי ניגרת בחום הקיץ הלוהט ומהשלולית שלרגלי נשקפת (אלי) צלילות דעתי ופני הוזות באופק את משאלות חיי ואת ראשי קופחת שמש, שמש חיי ובשקיעתה צובעת את פני החיורות בסומק ובעוזבה עולה האובך אך, עת הלבנה עולה עולה עימה הנוחם ומדובב את הלב וכמו שואב ממעיני הישועה תקוה ליום שטרם בא בא יבוא ,עת ישועה, עת פקידה עת גאולה.