בע"ה.

לא יודע מה אלד

דם שפיר נוטף מבין רגלי.

האם זה דבש של פרי בשל מדי?

או זה שרף ניגר מסרט בבשר החי?

או זאת מוגלה גלודה בפצע שנותר?

או בכי מר של לב

שלא מצא לו נפש תאומה?

 

זה בועט, זה צובט, זה עושה גלגולים

וכבר יש ירידה של מים אחרונים

איזה זמן

אך,

כנראה שבינתיים, זה מעדיף להיות מרוחם.