פיות אינם פולטים פליטות פה, אנשים עם פיות פולטים פליטות פה.

רכבים אינם עושים תאונות, אנשים עם רכבים עושים תאונות.

סמים אינם קלים, (אבל) אנשים שלוקחים סמים כּלים.

פוליטיקאים אינם מתכוונים למה שאמרו, אנשים הוציאו דברם מהקשרם.

התקשורת איננה "עוינת", אנשים בתקשורת "עוינים".

השלטון איננו מושחת, אנשים בשלטון מושחתים.