בע"ה.

איני מאמין באסטרולוגיה

אך, שמי הלילה מזהירים

אני צופה בבתולה אחת

המבזיקה בחושך

עת היא נמלטת מפני האריה

אני תוהה

באשר היא מתבוננת בשמיים

אם היא צופה אותי

קשת או טלה.