בע"ה. יש עוצר במוחי אוזלות המילים מן הגורן את אוצרת לי גורן עמוסת תיבות מכל המינים מיני דגן, מיני נגן, מיני שירה ותפילות רבות והמיית צפיה רק מפתח העמוד שלפני התיבה תלוי במגדל צווארך על לוח לבך סמוי מן העין לב מעיין סתום קורא מן התהום שתפתחי שפתי ואשיר תהילתו.