בעזרת ה'. אני רץ סחרחר אל תוך הלילה חושי מעורפלים חוצה אשמורות הכלבים נובחים עלי התנים מייללים ואני מדרים, מחכים ממאורו שלירח הצרצרים צווחים לאֹזנָי עת אני טס על ענני מחשבות עד תרנגול מראש תמרור בעז אדמימות נוצותיו מורה לי לעצור פעמים שריצתי כל כך בלתי נשלטת שאני פוסח גם על פניו ומתרסק לבסוף אל תזמורתן הצפרירית של הציפורים.