בע"ה.

"ויצר ה´ אלוקים את האדם עפר מן האדמה" וגו´

 "ויבן ה´ אלוקים את הצלע אשר לקח מן-האדם לאישה ויביאה אל-האדם"

(בראשית ב´ י"ט-כ"ב)

 


תאמר לי, אם אפשר

איך זה להיות עפר?

שהרי, אתה מאדמה לוקחת

ואלי(ה) עתיד אתה לשוב

תאמר, איך הייתה לחות הטל

על רגבים?

האם גובבת מאליך?

האם צמאת?

האם סמרו נבטי שיער

ריסים עלי אישון?

מה חשת בתרדמת?

מה נלקח ממך

ומצאת בי?

אמור, נגיד!

אתה, נעור ומהלך בגן העדן

אני... מועדת... רועדת...

ואתה נופל!

קום!

דבוק בי והיה לי

עזר כנגדי.