בע"ה.

בגפו יבוא ובגפו יצא

ויגיף את הדלת אחריו

בכפו יאכל את שארית הסולת

ממנחתי המיובשת

את דמי יסחט בזרת

ויזרוק באבן פינה

והנותר בי בבושתי יישרף

עד אעלה על המוקד

עצמי ובשרי

כחטאת

כעולה

או אבוא בברית

כחתן ועצמי הכלה

הו, הקלה

אם זוככתי

הריני הציץ במצח מלכתי

אם כופרתי

הריני לאפר בראשי

תחת חופה.