בע"ה.

 

לסדר חבילות תאוה בבלון נפוח

מדפים יכבידו מדי על דפנותיו

עלולים לקפלן אל תוך עצמו

יוצרים בדרכם מערבולות אויר

ממוחזר

...

זה החזיר

עומד בחוץ ומחזיר אותי על הפתחים

מרגיש לי מנודה

...

אני עומד ביד פשוטה ומבקש

מתנת חינם

את חיי

וכל חיי- חוזרים למול עיני

אל הצמתים

אני פונה

וכל פניותי

אליך.