בע"ה. עיני תרות אחרי אולי שאלות האם כדאי כלות אל הזולת והאור שבפני מקביל פני האדם וחי שירת ליבי על זאת הדרך מתנגנת והולכת לאיטי ואני רץ בקיצבו של דופק בעקבות הקול, הרוח והחול שמעלים ניחוח באפי עיני תרות אחרי אולי זו השירה שבליבי.