נפתלי גיבור

.

תהיי אשה

מאוד מאוד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה