איתן א

בן 22, משתחרר אוטטו באוגוסט, כנראה הולך שנה הבאה למכינה אקדמית...זהו בנתיים

איך זה מרגיש

הבשורה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה