בע"ה.

לא שלחתי עבד

באתי בגפי

בוערת לִחְיִי

תראי!

לא שוחד בכפי

לא נזם, לא צמידים

הביטי בבאר שבעיני

צמאה נפשי!

את שוקקת לכבודי

מים מכדך

עד גַּמְלִי יכלה

כוחי

מים רבים לא יכבו

אולי לא תאבי?

אשתאה

אשוח בשדה

את צופה בי מרחוק

אל תצתעפי!

בואי ואמרי נוכח

אם תלכי.