בע"ה.

כבשי אבנים שטפו במורד

עת הרקיע מרח פסי גבורה

לבנים, בעננים.

חייך הירח

על כאלו מאמצים

הרי, פס דק וזהוב (של חשמל)

יכול להאיר את האופק

באובך

אך, אתה הוא צובע השמיים

גוון על גוון

והכוכבים

מציצים על מעשיך

עת אני מלמטה נפעם

ורוצה גם

פסי גבורה

לבנים

שובבים שכמותי.