בע"ה.

בּוֹי בּוֹי בּוֹי

כבר עבר שבוע

כמה זמן עוד אכאב את יופייך

שנגנז

 

בּוֹי בּוֹי בּוֹי

אתמוטט על ברך

ואטעם משלולית הדם

כדי לבדוק

אם היית כאן לפני

אם כבר באבּוּ כּבּיר

אם באבק באוויר

את מרחפת

הרוח כבר נשאה מכאן את ריח השריפה

רסיסי הזגוגית על הכביש התעבו מדמעותינו

 

אהווו... אההה... האאא!!!!

 

בּוֹי בּוֹי בּוֹי

עברו השלושים

באנו לגלות לך מציבה.