בע"ה.

אני רוצה שתלמדי אותי לסרוג

אני יודע,

בהתחלה, אני צריך להיכנס עמוק

עם העיניים הטובות

זה קשה!

(תלמדי אותי לעשות עיניים!)

ועוד לקשור שם עמודים של יסוד!

והכי קשה, זה לצאת

אני נכלא בין השורות ומסתבך

עד שכמעט יוצאת הנשמה

על סף הייאוש

את סורגת לי תקוות ואכזבות

ובין כיפה לכיפה, אני רואה באופק

את איילת השחר שלי

בינתיים

עודנו ילדים

הסורגים תפילות לא-והים.