בע"ה.

מאיש לוקחה זאת

לא פלא שאליה תשוקתי

על גחוני ללא הצלע מהלך

את הפצע הוא ליפף

בפתיל יצרי

שמשׁיאני

האוכל?!

ריחות גן עדן מהלכים עלי שלכת

ורוח א-והים סוככת עלינו והומה

כמו אז

בקרוע ים.