בע"ה אני נער בכך שאני מתעניין בעולם אני מבוגר בכך שאני ענייני אני נער בכך שאני לומד מכל דבר אני מבוגר בכך שאני לומד מנסיוני אני נער בכך שאני סולל לי דרך משלי אני מבוגר בכך שאני פורש את מרכולתי על דרך הרבים אני נער בכך שאני מנומש ומחוצ'קן אני מבוגר בכך שאני מחונ"ן (מלומד בחוכמת הנסתר) אני נער בכך שאני חי בחלום אני מבוגר, כי לפעמים אני גם מאד מציאותי אני נער בכך שאני שורק במסדרון אני מבוגר בכך שחשובה לי תדמיתי אני נער תאוותן אני בוגר באיפוקי כנער פני חלקות כמבוגר פני מזדקנות כנער אני מרדן וזרקן כמבוגר אני סדרן אני נער מתבגר אני מבוגר מתנער.