אני מכוון אש יוקדת על המוקד רוקדת עיני ולבי רועד ואצבעי מיוזעת מתמזגת עם ההדק אני עוקד על המוקד את הילד שהייתי ושרה שומעת ומגחכת ועייניה לחות הבת תשעים שנה אלד?! ואברהם אישי הבן מאה יבעיר?! בני עולה עשן מאש מערכה אחרונה קראהו אב המון גוויות קראני עם האדמה.